Din partner inom alla former av smide, byggnadssmide, stålkonstruktioner, infrastruktur, reparationer.

Om koncernen


Vi är en koncern som har specialiserat oss på smide – byggnadssmide, inredningssmide, konstsmide samt större stålkonstruktioner och fastighetsservice.

Koncernen består av fyra smidesverkstäder vilka alla ägs av Blixtljuset AB. Samtliga bolag tillverkar och monterar byggnadssmide och stålkonstruktioner av alla storlekar. Men en viss specialisering skiljer dem åt:
  • Smidesbyggarna åtar sig alla former av stålstommar, avväxlingar, skärmtak, trappor och liknande konstruktioner. Vi utför även industri- och fastighetsservice.                 
  • ML Smide är erfarna inom större konstruktioner såsom broar, tunnlar, väg- och spårvägsprojekt.
  • Byggnadssmide är specialinriktade på restaurering av konstverk, rostfria arbeten samt inredningssmide.
  • Libro Stålteknik tillverkar alla typer av stålkonstruktioner och     erbjuder även formtillverkning.           

Tillsammans är vi cirka 60 anställda. Det innebär att vi kan åta oss uppdrag som inte en enskild smidesverkstad skulle klara av – tack vare vår stora flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och transporter. Kompetensmässigt har vi en bredd och erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen.

Genom att vi har gemensamma resurser inom administration och transporter kan vi hålla nere våra kostnader. Vi har också ett gemensamt system för tidsredovisning, orderregistrering och leveranser. Allt detta gynnar våra kunder genom bättre priser, snabb service och större trygghet.

Smidesbyggarna i Länna är tillsammans med Sthlms Konst- och Byggnadssmide i Högdalen belägna söder om Stockholm och ML Smide i Upplands Väsby i norr. Den geografiska spridningen gör att vi finns nära kunderna - både i södra och norra Mälardalen.

Fredrik Ling, Vd
Tel: 08-594 112 35
Mob: 070-830 89 35
Blixtljuset.se ägs av Blixtljuset AB. Alla rättigheter reserverade