Blixtljuset – En modern smideskoncern

Vårt mål är att göra förändring i stålbranschen!

För oss är stål så mycket mer än ett material. Med kunder som sjukhus och idrottsföreningar är det extra viktigt med materialleverans i tid, bra service under hela processen och att inget ska lämnas åt slumpen. Med ny teknik och nytt tänk är vi redo att göra förändring inom stålbranschen! Införandet av bättre förutsättningar för smeder är en av sakerna.

bla-smide-blixtljuset-invest

Blixtljuset är en koncern som består av fem stycken smidesverkstäder och ett stålhallsbolag. Tillsammans är vi cirka 130 anställda med Sveriges bästa smeder och projektledare. 

De bolag som förvärvas till koncernen är bra i grunden men som står och trampar på samma ställe utan förändring och inspiration. Bolag med stor potential men i behov av ny energi, förändring och affärsutveckling för att få tillbaka gnistan. Vår uppgift är att få tillbaka gnistan och förvandlar bolag från good to great! Det är det vi brinner för!

Målet är att ha en majoritet av smidesbolag för att kunna göra märkbara förändringar. Förändringar som att göra smidesbranschen mer modern med ny teknik och nytt tänk. Men framförallt göra att smeders förutsättningar förbättras. När medarbetarna mår bra gör de ett bra jobb och eftersom det är betydande saker vi gör är det viktigt att alla i koncernen går åt samma håll. 

Tillsammans är alla bolag en av pusselbitarna när förskolor, idrottshallar, vägar byggs som i sin tur skapar arbetstillfällen och föreningsliv som i nästa tur bidrar till bättre psykisk och fysisk hälsa i samhället. Utan stål skulle samhället inte se ut som det gör idag. Stål ser till att byggnader håller i flera generationer framöver, så för oss är stål mycket mer än ett material.