Byggnadssmide – En del av Blixtljusetkoncernen

Byggnadssmide – Tydlighet är nyckeln till ett gott samarbete!

Dennis Björdin började sin karriär som projektledare och kalkylator hos Byggnadssmide. Idag är han förutom projektledare även VD. Dennis tror starkt på en tydlig kommunikation, både internt och externt för att ett bolag ska bli framgångsrikt.

konstruktion-av-smide-i-blatt-sken

Byggnadssmide, som tidigare hette Stockholms konst- och byggnadssmide grundades 1972. Idag riktar bolaget in sig på byggnads- och servicesmide, med tillverkning och montage av stora och små stålkonstruktioner utifrån beställning. 

Ett gott samarbete kan kännetecknas med att alla parter är nöjda efter att produkten har levererats. Hur kommer en dit? Framförallt är det viktigt att ha en löpande kommunikation under hela projektet och att det finns en tydlighet vad som förväntas av bolaget samt beställaren. Exakt så arbetar Byggnadssmide. Dennis tycker det är viktigt att man förstår hur kunderna ser på situationen så att man därifrån kan hjälpa dom på bästa sätt.

För att lyckas med kommunikationen är Byggnadssmides projektledare alltid anträffbara och har en hög närvaro på arbetsplatsen och produktionen. Om något inte skulle gå som planerat kan det då snabbt lösas. Den interna kommunikationen är minst lika viktig.

 

Intern kommunikation är viktig för oss i alla led. Tydlighet och bra kommunikation om vem som gör vad. Det gör att vi hjälper varandra att utvecklas och driver oss framåt.

Dennis.

Om en person har en idé stöttas och uppmuntras det, vilket ofta kan leda till att slutprodukten blir bättre än förväntat. En annan del i den interna kommunikationen som är viktig är den med systerbolagen. De tar lärdom av varandra, samarbetar samt hjälper till när något av bolagen antingen har mycket eller lite jobb. En annan fördel med att vara en del av en koncern är att den större delen av det administrativa sköts gemensamt och att bolagen kan lägga det största fokuset på verksamheten.

Byggnadssmide har stora möjligheter att växa. Stockholm blir allt större och delar av det existerande fastighetsbeståndet är i behov av renovering. Ombyggnation är något som Byggnadssmide har en lång erfarenhet av.

Vårt mål är att få in fler långsiktiga arbeten och det ser lovande ut. Målet kommer vi nå genom att vårda de relationer vi har men samtidigt skapa nya med tydlighet från start.

Dennis.