Michael Billow – Blixtljusets styrelseordförande

"Jag vill understryka min respekt för den företagskultur som finns i alla  Blixtljusets dotterbolag."

Ägarfrågor är något som Michael Billow brinner för. Tidigare har han varit ensam om att vilja diskutera dessa frågor, då hans kompisar arbetat i stora organisationer och som inte haft någon erfarenhet eller förståelse för hur det är att driva ett familjeföretag. Idag diskuterar han nästan inget annat. Han är nämligen rådgivare till VD:s och ledningsgrupper i olika ägarledda företag. Som styrelseordförande hos oss i Blixtljuset-koncernen har han därför mycket att tillföra.

michael-billow-styrelseordforande-blixtljuset

I sin bok Handbok i ägarskap, skriver hanSkall ens företagande komma vidare så krävs det att man “går igång” på att lära sig nytt! Att det finns en lust i att jobba med utveckling, att ständigt vara beredd att ompröva och vara villig att lära sig nya saker.” Redan där förstod vi att han är den rätta personen för oss. 

Michael Billow växte upp i en företagarfamilj inom hotell- och restaurangbranschen och är i grunden ekonom och beteendevetare. Han har arbetat som rådgivare till VD:s och ledningsgrupper i börsföretag men framför allt har han större delen av sitt liv operativt drivit egna företag som haft allt från 1 till 50 anställda.

Jag tycker att den här formen av företagande är bland det mest spännande man kan få hålla på med – att äga och samtidigt få leda ett företag. Här finns möjligheten till vitalitet och kreativitet.

Michael Billow.

Michael blev styrelseordförande för Blixtljuset i februari 2020, precis när coronaviruset hade kommit till Sverige. De första han gjorde, tillsammans med resterande styrelsemedlemmar, var att gå igenom vad som fanns att göra på kort och lång sikt. Vad var möjligheterna och vad var problemen?

bygghjalm-blatt-sken

Han finner att Fredriks och Andreas kombination av driv och eftertänksamhet gör att det är extra spännande att få vara med som styrelseordförande med uppgiften att öka företagets lönsamhet, bygga dess struktur och förutsättningar för framtiden. Samt vara ett stöd och bollplank i lednings-, förändrings- och organisationsfrågor.

Det är viktigt för oss på Blixtljuset att få med oss alla platsansvariga för att kunna bygga en enhetlighet utan att varje bolag förändrar sin själ. Vi vill inte att kraften som finns i varje unika bolag skulle fråntas. Det vi istället ska dra nytta av är att de olika dotterbolagen kan inspirera varandra. Det är något som Michael är helt med på och därför är han den ultimata styrelseordföranden för Blixtljuset.

Jag vill understryka min respekt för den företagskultur som finns i alla Blixtljusets dotterbolag. Det jag slås av är att samtidigt som de är smidesföretag, med skickliga hantverkare, så är de utpräglade serviceföretag, där en bra dialog har lett till de långa relationer de har med sina kunder.

Michael.

När Michael började som styrelseordförande handlade det mycket om att bolla idéer. Sedan var det att hitta fokusområden. Fokuset just nu ligger på att få till en lönsam organisk tillväxt och att bli bäst på våra två axlar, teknisk kompetens och service!