Tekla Structures – modelleringsprogrammet som förverkligar projekt

Digitalisering – en förenkling i smidesbranschens vardag

Den digitala resan inom koncernen har börjat. Från ritprogram i 2D har ett av koncernens bolag börjat med den mest byggbara konstruktionsprogramvaran för BIM (byggnadsinformationsmodellering). Allt för att du som beställare ska få det du önskar, ännu tidigare och ännu bättre!

byggarbetare-haller-i-ipad-med-tekla-structures

Teknikföretaget Trimble Solutions har en vision om att förändra hur världen fungerar, något som Blixtljuset inte kunde annat än att ryckas med i. Deras mjukvaruserie Tekla används för att förverkliga projekt runt om i världen, från bostäder och broar till fabriker och skyskrapor. Ett av Blixtljusets bolag, Libro Stålteknik, använder idag Tekla Structures som är en av mjukvarorna i serien. Det är ett modelleringsprogram för konstruktion, projektering och informationshantering, specifikt riktat till stål- och betongindustrin. Från konceptplanering till tillverkning och konstruktion på plats.

Det är den mest byggbara konstruktionsprogramvaran för BIM och används för att skapa, kombinera, hantera och dela multimateriella 3D-modeller av bygginformation. Innan Libro Stålteknik började använda Tekla Structures 2017, arbetade de utifrån ritprogrammet AutoCAD 2D eller med ritningar av konstruktörer.

tva-byggarbetare-tittar-pa-ipad-tekla-structures

Med Tekla Structures kan vi modellera och ta fram del för del istället för endast en färdig ritning. Det är så mycket mer som är med. Vi kan nu se balk för balk och plåt för plåt.

Daniel Boquist, projektledare på Libro Stålteknik. 

 

Modelleringsprogrammet har lett till att Libro Stålteknik har fått markant mer tid över i verkstaden och programmet underlättar i alla led, ända från sälj till ut på golvet. Processerna blir kortare då både dokumenthanteringen och produktionen går snabbare. Dessutom minimeras risker för fel då ändringar sker i 3D-modellen.

tva-skarmar-pa-skrivbord-med-tekla-structures

När vi är ute hos beställare kan vi modellera direkt i programmet vad de önskar och skickar med ritningen i offerten, vilket gör att de får en helhetsbild av exakt vad de får.

Daniel.

Målet är att alla bolag i Blixtljuskoncernen ska börja använda sig av Tekla Structures. Då kan programmet även användas för att lättare se och påverka flödet i en process. När exempelvis en stomme ska byggas, kan det fyllas i att en balk är färdig och därefter bokas transporter via systemet.

Vi är inte rädda för ny teknik eller nytt tänk. Vi vill fortsätta underlätta för våra medarbetare och att du som beställare ska få den ultimata produkten utifrån dina önskemål!