I en värld under ständig förändring ökar kraven och tempot. Blixtljuset ska därför vara en aktör som både är pålitlig, hjälpsam och skapar mervärde för våra kunder, medarbetare och leverantörer. För att det ska vara möjligt anser vi att hela vår organisation ska präglas av hållbarhet.

Vi har ett ansvar. Dels för kommande generationer så vi kan ge dem möjligheten att leva ett bra liv, dels för planeten vi lever på. I en hållbar värld behöver vi konsumera inom ramen för vad jorden producerar. Blixtljuset vill vara med och visa vägen, visa att stålindustrin kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vill också bidra till ett samhälle där alla människor har ett lika värde och samma rättigheter. Blixtljusets hållbarhetspolicy ska se till att vi behåller ett stort engagemang och rätt energi. 

Våra kärnvärden - initiativ, kreativitet och ansvarsfulla är även en stor del av oss. De genomsyrar hela verksamheten. De visar hur vi vill vara som aktör och den roll vi tar i samhället. Men även rollen vi har i de affärer vi gör och hur vi vill vara som arbetsgivare. 

Blixtljusets hållbarhetspolicy har syftet att öka medvetenheten, reducera den negativa påverkan vi har i samhället och de avtryck verksamheten efterlämnar. Den ska vara en stödpelare i arbetet mot en hållbar utveckling, ett hållbart näringsliv och viljan att vara en så ansvarstagande arbetsgivare som möjligt.

svartvit-symbol-planta-vaxer-ur-jorden

Vår målsättning är att koldioxidutsläppen ska minska, vi vill öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen.

svartvit-symbol-planta-vaxer-ur-jorden

Genom att öka kunskapen och höja vårt medvetande om miljöfrågor hos alla våra medarbetare så garanterar vi att vårt miljöarbete drivs framåt och efterlevs.

svartvit-symbol-planta-vaxer-ur-jorden

Blixtljuset har ett ständigt arbete med förnyelse och förbättringar av verksamheten. Genom att vi analyserar vår omvärld så identifierar vi de risker och möjligheter vi står inför. På det sättet kan vi också agera korrekt vid rätt tidpunkt.

svartvit-symbol-planta-vaxer-ur-jorden

Blixtljuset har bildat en hållbarhetskommission som har ansvar för implementering och uppföljning av vår hållbarhetspolicy. Kommissionen finns för att säkerställa att policyn efterlevs och uppdateras när nya rön uppstår.