Vår affärsidé är att förvärva bolag som tappat gnistan och genom ny energi och driv förvandla bolagen från good to great! I och med att vi är en koncern kan vi backa upp våra bolag med en trygg grund samtidigt som vi vill behålla varje bolags unika egenskaper. 

Utan stål skulle samhället inte se ut som det gör idag. Stål är pusselbiten som finns där när sjukhuset byggs ut, skolan ska renoveras eller idrottshallen ska byggas. Stål ser till att byggnader håller i flera generationer framöver. Därför är det extra viktigt att vi levererar materialet i tid, tillverkar med kärlek och som i sin tur gör att inget lämnas åt slumpen. För oss är stål så mycket mer än ett material och det vill vi visa genom att lämna över vårt arbete med stolthet. 

Vår geografiska spridning gör att vi är nära våra kunder och ur miljösynpunkt bidrar det till minskade transporter. Vi vill göra smidesbranschen modern och ge våra anställda förutsättningar möjlighet att klättra och växa som individer. I och med att vi är en stor organisation kan vi erbjuda möjligheter till intern rörlighet. 

Koncernen ägs av bröderna Fredrik Lundborg-Ling och Andreas Ling och består av dotterbolagen ML Smide, Smidesbyggarna, Byggnadssmide och Bengtssons Smide. Tillsammans är vi cirka 130 anställda med en spridning över hela Mälardalen. Som koncern hjälper bolagen varandra med resurser och erfarenhetsutbyten. 

Med vårt driv och engagemang är vi redo att lyfta vår bransch till en ny nivå!
 

svartvit-symbol-hjarta

KÄRNVÄRDEN

Initiativ, Kreativitet och Ansvarsfulla- är kärnan i vårt varumärke och stommen i allt vi gör och de beslut vi tar. Blixtljusets kärnvärden visar vilken aktör vi vill vara och den roll vi tar i samhället, i våra affärer och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med våra kärnvärden i alla delar av vår verksamhet.

svartvit-symbol-bock

KREATIVITET

Vi är lösningsorienterade och är inte rädda för kreativa lösningar i våra processer. Vår företagskultur är inspirerande och möjliggör och uppmuntrar kreativitet. Att tänka utanför ramarna öppnar upp för nya möjligheter och gör oss attraktiva ur ett kundperspektiv. Våra kunder vet att vi kan lösa deras problem och tillgodose deras behov. Vi är bra på personliga relationer som leder till långvariga samarbeten som baseras på problemlösning och vårat driv framåt.

svartvit-symbol-bock

ANSVARSFULLA

Vi bygger för ett framtida Sverige och arbetar återanvändningsbart och återvinningsbart. Med det menas att vi prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen. Vi tar ansvar genom att uppmana våra leverantörer och tillverkare att arbeta med ständig utveckling för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi samordnar transporter för att undvika onödiga miljöutsläpp och arbetsbelastningar.

svartvit-symbol-bock

INITIATIV

Vi investerar i våra medarbetare genom vidareutveckling, kunskapsutbyten och delaktighet. Vi är lyhörda och utvecklar ständigt vår verksamhet för att möta marknadens behov, krav och förväntningar. Vi väljer bästa möjliga teknik för bästa möjliga resultat. Vi erbjuder skräddarsydd kompetens för just vår typ av produktion och våra kunders behov.

morkt-stal-blixtljuset-invest

Våra bolag

Vi satsar på att ha en stor bredd inom medelstora till mindre stålbyggnadsföretag för att komma närmare våra kunder samt ha en nära relation till våra anställda. Den geografiska spridningen från södra till norra Mälardalen, gör att vi alltid är nära våra kunder och kan erbjuda ökade möjligheter till intern rörlighet.