Blixtljuset

Vi investerar i framtiden - en koncern som förvärvar och förädlar bolag.