skruv-smide-i-blatt-sken

Vi är ett investmentbolag som investerar i framtiden!

Vi bidrar till samhällsnytta genom arbetsmöjligheter, fastigheter och miljöfrämjande. Vår affärsidé är att förvärva och förädla bolag som tappat gnistan och komma in med ny energi och driv.

blixtljuset-invest-ab-smed-magnus

Våra bolag

Vi satsar på att ha en stor bredd inom medelstora till mindre stålbyggnadsföretag för att komma närmare våra kunder samt ha en nära relation till våra anställda. Den geografiska spridningen från södra till norra Mälardalen, gör att vi alltid är nära våra kunder och kan erbjuda ökade möjligheter till intern rörlighet.